Kontakt

Kierownikiem drużyny jest Pan:
Dariusz Ścibiorek
e-mail: dariusz.scibiorek@ge.com
tel: +48 606 426 999

Można też pisać na:
e-mail: kontakt@walducha.pl

W sprawach technicznych związanych ze stroną piszcie na:
e-mail: admin@walducha.pl